Lades till i !

avtal & villkorför instagram

#psos#psofsweden

Vi på PS of Sweden älskar att se våra kunder använda våra produkter i sina sociala medier. När vi ser bilder vi gillar vill vi gärna dela dem med vårt community för att inspirera andra! Om du har publicerat en bild där du använt #psofsweden, #psos, eller taggat oss i en bild och vi har skickat en förfrågan om att få dela bilden, så ber vi om godkännande för att publicera den på vår PSOS hemsida, PSOS nyhetsbrev och i våra PSOS sociala medier. 

Om du godkänner att vi publicerar din bild svarar du vår förfrågan med hashtaggen #yesPS. Då godkänner du följande:

Du ger PS of Sweden AB, Org.nr. 556859-4583, (nedan kallad PSOS), en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda dina bilder/inlägg, som du har taggat eller svarat med #yesPS vid förfrågan, i sin marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, nyhetsbrev, affischer, annonser, e-post och annan kundkommunikation, och andra marknadsföringssyften.

Du intygar och försäkrar härmed också att (i) du äger alla rättigheter till dina bilder och texter, (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och (iii) PSOS användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.

Härmed befriar du PSOS från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla PSOS och alla personer som handlar för PSOS räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss: support@psofsweden.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Få 10% rabatt på ditt första köp

Vänligen ange en giltig e-postadress

Välkommen! Du kommer snart få ett mail med din rabattkod.

Tyvärr kunde vi inte registrera din e-postadress.

© ps of sweden 2023

Sverige / SEK